Startliste og venteliste

cost-basis-calculationVi har startet arbeidet med startlisten og låser dermed ventelisten til den er klar.

Det betyr at dersom en tropp trekker seg fra konkurransen før vi er ferdig med startlisten og treningstidene vil vi ikke gjøre noe før listene er ferdig.

Når startlisten er ferdig vil vi kun erstatte tropper fra ventelisten fra samme klasse. Troppen som flyttes fra ventelisten til startlisten må akseptere startnummeret.

For eksempel: tropp som trekkes fra «Junior Kvinner Tumbling» vil erstattes med første tropp på venteliste i klassen «Junior Kvinner Tumbling».

Det betyr at listene som tidligere er publisert her, ikke fungerer på samme måte lenger.

Les mer om håndteringen av ventelistene her.