Spørsmål & svar

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med Buskerud Trampetten

Kan vi max melde på 3 tropper i Steg 1?

Ja, det er kun mulig å melde på 3 tropper i steg 1. Du har flere alternativer for påmelding i dette steget.

Eksempler på påmelding:

  • Eksempel 1: En (1) tropp i rekrutt trampett
  • Eksempel 2: En (1) tropp i rekrutt trampett + en (1) tropp i rekrutt tumbling
  • Eksempel 3: En (1) tropp i rekrutt trampett + en (1) tropp i rekrutt tumbling + en tropp i junior miks frittstående
  • Eksempel 4: En (1) tropp i junior miks trampett

Vi har ikke rekrutt og ønsker kun å melde på junior i steg 1. Kan vi da melde på flere enn 1 tropp?

Nei, det er ikke mulig å melde på mer enn 1 tropp i junior i Steg 1. Det er fordi rekrutt trampett og rekrutt tumbling er de to største klassene og de setter føringen for det totale antallet tropper vi tillater oss å ha.

Er det mulig å trekke en tropp fra påmeldingen?

Ja, så lenge påmeldingen er åpen kan du fjerne tropper fra foreningens påmelding. Du kan også legge til og fjerne deltakere. Når påmeldingen er stengt må du ta kontakt med oss på mail: post@buskerudtrampetten.no

Er påmeldingen bindende?

Ja, når vi stenger påmeldingen er den bindende og man må betale for deltagelse for lag/deltakere som er registrert per 31.10.

Kommer det faktura?

Nei, vi sender ikke ut faktura. Du kan laste ned betalingsdetaljer når du logger inn på påmeldingssiden med brukernavn og passord. Beløpet må være betalt for å kunne starte i konkurransen.

Kan jeg endre navn og antall tropper etter at påmeldingen er stengt?

Ja du kan endre navn og trekke tropper uten problem etter at påmeldingen er stengt. Du må da sende en mail til post@buskerudtrampetten.no.

Dersom du ønsker å legge til deltakere eller tropper kan du sende en forespørsel. Vi vil gjøre vårt beste for å etterkomme endringer, men det er helt avhengig av kapasitet og ventelister.

Hvor sendes informasjon om gjennomføring av arrangementet?

Vi sender ut informasjon til den/ de epostadressene som blir lagt inn på påmeldingssiden. I tillegg legger vi ut informasjon på nettsiden og på facebooksiden. Lagledere/ trenere er selv ansvarlig for å videreformidle aktuell informasjon til sine gymnaster og foresatte.

Vi har gymnaster som har behov for spesialkost. Hvordan gjør vi det?

Når du melder på deltakere kan du registrere merknader som spesialkost på den/ de aktuelle gymnast(ene). Husk å oppgi hvilken type spesialkost. Vi oppgir når siste frist for å melde inn spesialkost er.

Hvorfor har dere ikke trening på søndag?

I år har vi puljer og det er dermed trening og konkurranse begge dager.

Kan dere ikke dele i puljer sånn som andre konkurranser?

I år har vi mulighet til å kjøre puljer.

Er det lokalt tilpasset reglement på Buskerud Trampetten?

Nei, vi følger det reglementet som er gjeldende for troppsgymnastikk. Trykk her for å komme til reglement

Er det mulig å melde på TeamGym i Buskerud Trampetten?

Nei, vi har kun nasjonale klasser

Hva er aldersgrensene for rekrutt og junior?

Gymnastene er rekrutt fra det året de fyller 11 og ut det året de fyller 13. Gymnastene er junior fra det året de fyller 13 og ut det året de fyller 17.

Hva med skoleovernatting?

Vi tilbyr ikke lenger skoleovernatting. Det er vanskelig å få til avtaler med nærliggende skoler, samt at det er utfordrende å få tak i dugnadsvakter

Hvilke pakker finnes?

Pakke 1 inneholder lunsj lørdag og søndag. Pakke 2 inneholder tacomiddag og vanndisko. Pakke 3 kombinerer pakke 1 og 2 og inneholder alt. Det er også mulig å velge «ingen pakke»

Hvor serveres lunsjen?

Lunsj serveres enten i Drammenshallen eller på Marienlyst skole.

Hvorfor selger dere ikke mat og sunne varer i kiosken?

Vi planlegger innkjøp av sunne varer til kiosken i 2024, men vi må avklare evt. restriksjoner i Drammenshallen.

Får vi hjelp med rigging av utstyr under trening og konkurranse?

Ja, vi har riggehjelp under trening og konkurranse. Under trening notere de ned høyde på pegasus som skal brukes i konkurransen og evt. andre behov. Sørg for å få gitt beskjed til apparatgjengen!