Spørsmål & svar

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med Buskerud Trampetten

Kan vi max melde på 3 tropper i Steg 1?

Ja, det er kun mulig å melde på 3 tropper i steg 1. Du har flere alternativer for påmelding i dette steget.

Eksempler på påmelding:

  • Eksempel 1: En (1) tropp i rekrutt trampett
  • Eksempel 2: En (1) tropp i rekrutt trampett + en (1) tropp i rekrutt tumbling
  • Eksempel 3: En (1) tropp i rekrutt trampett + en (1) tropp i rekrutt tumbling + en tropp i junior miks frittstående
  • Eksempel 4: En (1) tropp i junior miks trampett

Vi har ikke rekrutt og ønsker kun å melde på junior i steg 1. Kan vi da melde på flere enn 1 tropp?

Nei, det er ikke mulig å melde på mer enn 1 tropp i junior i Steg 1. Det er fordi rekrutt trampett og rekrutt tumbling er de to største klassene og de setter føringen for det totale antallet tropper vi tillater oss å ha.

Er det mulig å trekke en tropp fra påmeldingen?

Ja, så lenge påmeldingen er åpen kan du fjerne tropper fra foreningens påmelding. Du kan også legge til og fjerne deltakere. Når påmeldingen er stengt må du ta kontakt med oss på mail: post@buskerudtrampetten.no

Er påmeldingen bindende?

Ja, når vi stenger påmeldingen er den bindende og man må betale for deltagelse for lag/deltakere som er registrert per 31.10.

Kommer det faktura?

Nei, vi sender ikke ut faktura. Du kan laste ned betalingsdetaljer når du logger inn på påmeldingssiden med brukernavn og passord. Beløpet må være betalt for å kunne starte i konkurransen.

Kan jeg endre navn og antall tropper etter at påmeldingen er stengt?

Ja du kan endre navn og trekke tropper uten problem etter at påmeldingen er stengt. Du må da sende en mail til post@buskerudtrampetten.no.

Dersom du ønsker å legge til deltakere eller tropper kan du sende en forespørsel. Vi vil gjøre vårt beste for å etterkomme endringer, men det er helt avhengig av kapasitet og ventelister.

Hvor sendes informasjon om gjennomføring av arrangementet?

Vi sender ut informasjon til den/ de epostadressene som blir lagt inn på påmeldingssiden. I tillegg legger vi ut informasjon på nettsiden og på facebooksiden. Lagledere/ trenere er selv ansvarlig for å videreformidle aktuell informasjon til sine gymnaster og foresatte.

Vi har gymnaster som har behov for spesialkost. Hvordan gjør vi det?

Når du melder på deltakere kan du registrere merknader som spesialkost på den/ de aktuelle gymnast(ene). Husk å oppgi hvilken type spesialkost. Vi oppgir når siste frist for å melde inn spesialkost er.

Hvorfor har dere ikke trening på søndag?

Det er dessverre ikke mulig å få inn trening på søndag når det er så mange deltakende tropper. Da ville konkurransen blir for lang på søndag og gå utover lagenes hjemreise.

Kan dere ikke dele i puljer sånn som andre konkurranser?

Nei, det er ikke mulig å dele inn i puljer så lenge vi benytter Drammenshallen som konkurransearena. Per nå har vi ikke annet alternativ for gjennomføring av en konkurranse med nærmere 300 gjennomkjøringer.

Er det lokalt tilpasset reglement på Buskerud Trampetten?

Nei, vi følger det reglementet som er gjeldende for troppsgymnastikk. Trykk her for å komme til reglement

Er det mulig å melde på TeamGym i Buskerud Trampetten?

Nei, vi har kun nasjonale klasser

Hva er aldersgrensene for rekrutt og junior?

Gymnastene er rekrutt fra det året de fyller 11 og ut det året de fyller 13. Gymnastene er junior fra det året de fyller 13 og ut det året de fyller 17.

Hvilken skole får vi overnatting på?

Det er litt av et puslespill å ordne med skoleovernatting. Derfor får man ikke nødvendigvis vite hvilken skole man skal overnatte på før ganske tett opptil konkurransen. Det er mye endringer som skjer de siste ukene før konkurransen gjennomføres.

Finnes det en pakke uten overnatting som inkluderer lunsj?

Nei, det er bare pakke 2 med overnatting fra lørdag til søndag eller pakke 3 med overnatting fra fredag til søndag som inneholder lunsj.

Hvorfor serveres ikke lunsjen i hallen?

Det er fordi vi ikke får lov til å servere mat i hallen av Drammen Håndballklubb (DHK). Det er DHK som eier rettighetene til salg av mat i hallen og frokost/ lunsj anses som salg av mat.

Hvorfor selger dere ikke mat og sunne varer i kiosken?

Vi får lov til å selge dugnadsvarer som kaffe og kake ol. i hallen. Dersom vi ønsker å selge andre varer må vi kjøpe rettigheter av DHK og de opererer med en pris som er helt uakseptabel.

Får vi hjelp med rigging av utstyr under trening og konkurranse?

Ja, vi har riggehjelp under trening og konkurranse. Under trening notere de ned høyde på pegasus som skal brukes i konkurransen og evt. andre behov. Sørg for å få gitt beskjed til apparatgjengen!