Konkurransen

Vi ønsker at både deltakere og publikum på Buskerud Trampetten skal ha en så god opplevelse som mulig. På denne siden vil vi derfor presentere en del teknisk informasjon om og rundt konkurransen som er nyttig for deltakere, trenere og lagledere.

Utsendt info kommer her:

BT 2021 – Invitasjon

BT 2021 – Invitasjon v2 (oppdatert med priser/bookingkode hoteller, 16.9)

BT 2021 – Invitasjon v3_01.10.21 (oppdatert med info om påmelding/ pakker/overnatting 1.10)

BT 2021 – Invitasjon v4_06.10.21 (oppdatert med vanndisko 6.10)

BT 2021 – Info til lagene 261021

BT2021_Foreløpig tidsplan 261021

BT 2021 – Info til lagene 011121

BT 2021 – Info til lagene 131121

Buskerud Trampetten 2021 – Konkurranseplan 18.11 (oppdatert med strykninger, tropper fra venteliste og trening fredag)

Kart over området

Gårute fra Drammen togstasjon til Drammenshallen

Oversiktskart BT

Konkurranseklasser

Det konkurreres i nasjonal klasse i apparatene trampett, tumbling og frittstående i følgende aldersklasser:

  • rekrutt 11-13 år. Ingen kjønnsinndeling.
  • junior 13-17 år; kvinner, miks og menn.

Konkurranse avholdes i henhold til gjeldende reglement for nasjonal klasser. Det betyr blant annet at det ikke er tillatt å søke opp gymnaster fra rekrutt til junior.

Konkurransehall og trening

Vanligvis er det trening fredag kveld og lørdag morgen etter oppsatt treningsplan. Det er ingen trening på søndagen!

På BT 2021 det er rundt 100 færre tropper enn det vanligvis er på BT, så vil vi forsøke å sette opp puljer med trening og konkurranse på lørdag og søndag. Merk at det kun er mulig fordi det er færre tropper påmeldt i år og vil ikke bli videreført neste år dersom det igjen skulle bli fullt.

Konkurransen avholdes lørdag og søndag. Trenings- og konkurranseplan kommer etter påmeldingen er stengt.

For å få gjennomført treningen innenfor en fornuftig tid, blir treningstiden justert noe når man har med mange tropper. Dvs at når man har med 4 tropper, får man treningstid for 3 tropper. Det skal være mulig å gjennomføre trening for alle 4 tropper innenfor denne tiden. Har man flere tropper med en 4, blir treningstiden justert tilsvarende. Dette gjelder kun trampett og tumbling.

Førstehjelp

Det vil være kvalifisert førstehjelp tilgjengelig under konkurransen lørdag og søndag. Under trening har vi tilgjengelig førstehjelpsutstyr. Vi minner om at lagene selv må ha med utstyr for skader som ikke er akutte.

Dommere og vanskeskjemaer

Buskerud Trampetten benytter dommere som er utdannet og godkjent av NGTF, enten som forbunds- eller kretsdommer. Vi følger det til enhver tid gjeldende reglementet, med hensyn til antall dommere og sammensetning av dommerpaneler.

Alle deltagende tropper må levere vanskeskjema senest 2 timer før konkurransestartmen, vi oppfordrer alle til å levere dette senest torsdag 18.11. klokken 23:59:59. Du kan også levere de fysisk på stevnekontoret.  Pass på at du bruker den korrekte startlisten. Vi anbefaler alle å bruke NGTFs applikasjon for vanskeskjemaer.

Vanskeskjema kan du levere på samme sted som du melder på troppene og gymnastene dine.

Du må være innlogget for å levere og du finner linkene til innlevering for vanskeskjema i menyen på venstre side. Når filene er lastet opp vil du se en logg av opplastede filer på nettsiden.

Dersom troppen ikke har levert vanskeskjema før fristen kan troppen få overdommertrekk for å ikke respektere konkurranseformatet og vil i frittstående få 0 i vanskelighet, komposisjon og mulige koreografiske trekk.

Leveres vanskeskjema for sent skal det leveres på papir i rett antall (frittstående: 8 kopier, tumbling og trampett: 4 kopier av E-skjema og 2 kopier av CD-skjema.)

Musikk

Alle tropper må levere musikk. Du kan levere musikken, i henhold til reglementet, i hallen hos musikkansvarlig senest 2 timer før konkurransen, men vi oppfordrer alle til å levere dette senest torsdag 18.11. klokken 23:59:59.

Musikk kan du leveres på samme sted som du meldte på troppene og gymnastene dine. Du må være innlogget for å levere og du finner linkene til innlevering for både musikk og vanskeskjema i menyen på venstre side. Når filene er lastet opp vil du se en logg av opplastede filer på nettsiden.

Musikken skal være tydelig merket med startnummer, tropp og klasse og leveres slik det står i reglementet. Musikkansvarlig har ikke anledning til å organisere musikken for deg.

Ved ikke innlevert musikk vil troppen startes med en musikk fra arrangør. Musikk levert uten startnummer, troppsnavn og apparat i filnavnet regner vi som ikke levert musikk. Frittstående vil ikke kunne starte uten musikk.

Det er mange tropper og mye jobb i forbindelse med vanskeskjemaer og musikk for arrangør og vi ber om at fristen overholdes.

Vanndisco og tacokveld

Vi er glade for å kunne tilby tacokveld og vanndisko for våre deltakere.

Overnatting

I år har vi ikke mulighet til innkvartering på skoler. Se oversikt over hoteller i nærområdet her: Priser