Påmelding

Påmelding

Meld deg på her! (fra kl. 19:00)

(Sjekk spam-mappen i din epost dersom du ikke mottar epost fra oss!)

Vi ønsker at så mange som mulig skal få mulighet til å delta og legger opp til påmelding i den vanlige stegvise prosessen (som skissert under). Vært obs på at informasjon kommer så fort vi har det klart og at vi i denne perioden må være forberedt på endringer på kort varsel.

Når åpner påmeldingen?

Steg 1 åpner xx kl. 19.00

Steg 2 åpner xx kl. 19.00

Påmeldingen stenges for redigering xx kl. 23.59.

Steg 1

Når påmeldingen åpner kan alle foreninger registrere en ny bruker. Alle foreninger er nå garantert følgende (så sant antall foreninger holder seg under 50):

 • En (1) tropp i rekrutt trampett
 • En (1) tropp i rekrutt tumbling
 • En (1) tropp i en av de resterende klassene (rekrutt frittstående, junior miks trampett, junior miks tumbling, junior miks frittstående, junior kvinner trampett, junior kvinner tumbling, junior kvinner frittstående, junior herrer trampett, junior herrer tumbling eller junior herrer frittstående)

Det betyr at det ikke er «først-til-mølla» i Steg 1. Du må ikke melde på tre tropper, men du kan heller ikke melde på flere enn tre tropper i Steg 1. Du kan ikke erstatte en tropp i en klasse med en ekstra i en annen klasse. Vi tillater kun påmeldinger i Steg 1 etter modellen over. Du må altså velge en av de mulige klassene for den siste troppen.

Eksempler på påmelding:

 • Eksempel 1: En (1) tropp i rekrutt trampett
 • 2: En (1) tropp i rekrutt trampett + en (1) tropp i rekrutt tumbling
 • 3: En (1) tropp i rekrutt trampett + en (1) tropp i rekrutt tumbling + en tropp i junior miks frittstående
 • 4: En (1) tropp i junior miks trampett

Dersom du melder av en tropp i løpet av påmeldingsperioden til Steg 1 skjer det ingenting. Det blir kun venteliste i dette steget dersom det er flere enn 50 foreninger som melder på en tropp i rekrutt trampett eller tumbling.

Steg 2

Når Steg 2 starter er det «først-til-mølla» på alle de gjenværende plassene i alle klassene. Når klassene blir fulle trer ventelistehåndteringen i kraft.

Dersom du melder av en tropp under Steg 2 vil du miste plassen din; enten til noen andre (dersom klassene ikke er fulle) eller til ventelisten (dersom klassene er fulle).

Påmelding av deltakere og måltider

Påmelding av deltakere gjøres innen xx kl. 23.59. Når du melder på deltakere må du ha følgende informasjon klart:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Gymnastens lisensnummer i SportsAdmin
 • Ønsket tillegg av måltider
 • Eventuell spesialkost basert på allergi eller religion/livvssyn (kost som ikke er meldt inn blir ikke innfridd)

Hvordan begrenser vi tropper?

I tillegg til Steg 1 begrensningen beskrevet over gjelder fortsatt følgende: Det er de to største klassene; rekrutt trampett og rekrutt tumbling, som setter føringen for det totale antallet tropper vi tillater oss å ha. Disse to klassene er derfor begrenset på antall. Alle de andre klassene har også en begrensning i antall, men denne begrensningen er på totalen av tropper i alle klassene og ikke antall tropper pr. klasse.

Påmeldingsystemet holder automatisk orden på tropp påmeldingene og stenger muligheten for påmelding så fort grensene er nådd. Det er tre ulike tilfeller påmeldingsystemet stenger muligheten for å melde på en tropp; rekrutt trampett er full, rekrutt tumbling er full og alle de andre klassene er fulle.

Bindende påmelding

Dersom du melder av en tropp eller gymnast etter at fristen for påmelding har gått ut må du fremdeles betale. Vi ønsker ikke at foreninger skal «holde av» tropper, men maner til fornuft hos foreningene ved påmelding.

Dersom en forening trekker tropper/gymnaster etter betalingsfristen 31.10, så må man betale for deltagelse. Gyldig fravær uten å betale er kun legeerklæring.

Kan jeg stå på venteliste?

Ja, det kan du. Hvis (når) en klasse eller flere er full(e) og du ønsker å stå på venteliste med en eller flere tropper må du sende en epost til post@buskerudtrampetten.no så fort som mulig med følgende informasjon; forening, tropp, klasse og eventuell kontaktinformasjon.

Klasse MÅ spesifiseres med miks, menn, kvinner og trampett, tumbling, frittstående ved ønske om plass på ventelisten. Er ikke dette spesifisert vil vi etterspørre denne informasjonen og din forening havner sist i ventelistekøen når vi mottar svaret ditt.

Vi deler opp ventelistehåndteringen i to deler; før og etter startlisten er laget.

Før startlisten er laget

Dersom en tropp trekker seg fra rekrutt trampett vil neste rekrutt trampett tropp på venteliste få epost om tilbud av plass.

Dersom en tropp trekker seg fra rekrutt tumbling vil neste rekrutt tumbling tropp på venteliste få epost om tilbud av plass.

Dersom en tropp trekker seg fra rekrutt frittstående eller en av junior klassene vil neste tropp på venteliste i en av disse klassene få epost om tilbud om plass.

Dersom eposten ikke blir besvart inn rimelig tid vil tilbudet gå til neste på listen.

Etter startlisten er laget

Dersom en tropp trekker seg etter at startlisten er laget vil neste tropp på ventelisten i samme klasse som den opprinnelige troppen få epost om tilbud av plass. Troppen må også akseptere å kjøre med samme startnummer som den opprinnelige troppen hadde.

Dersom eposten ikke blir besvart inn rimelig tid vil tilbudet gå til neste på listen.

Hva med deltakere?

Det er ingen begrensninger på antall deltakere. Deltakere kan du legge inn, fjerne og redigere helt frem til påmeldingsfristen er ute og påmeldingssystemet «låses».

Kan jeg forhåndspåmelde troppene mine?

Nei.