Priser

1.10.21 Oppdatert informasjon

Vi er glade for at alle restriksjoner ble fjerner 25. september. Det betyr at vi kan gjennomføre en nærmest normal Buskerud Trampetten. Vi er likevel føre-var og planlegger for at smittesituasjonen kan endre seg raskt. Det betyr at vi ikke kommer til å tilby skoleovernatting denne gangen. Dersom det skulle oppstå mye smitte i Drammen med påfølgende restriksjoner kan vi risikere at vi må avlyse skoleovernatting. Det vil i så fall bety at gymnaster og trenere står uten overnattingstilbud. Vi er klar over ulempene dette medfører for foreninger som har behov for overnatting. Likevel har vi, utfra en helhetsvurdering, kommet til at det er det beste alternativet.

Covid-forebyggende tiltak

Vi opprettholder fokus på generelt smittevern og oppfordrer alle til å være nøye med håndhygiene. Det er også viktig at verken gymnaster, trenere eller publikum kommer i hallen dersom man opplever luftveissymptomer.

Dersom situasjonen skulle utvikle seg i negativ retning, så har vi per nå avtale med Hebra service om gjennomføring av hurtigtester. Vi vil avklare i månedsskiftet oktober/november om det ser ut til å bli nødvendig.

Priser for Buskerud Trampetten 2021:

Deltakeravgift per gymnast:       Kr. 300,-

Startavgift per tropp/ gren:        Kr. 450,-

I tillegg kan man velge mellom følgende pakker:

Pakke Innhold Pris
Ingen pakke Ingen mat 0,-
Pakke 1 Lunsj lørdag og lunsj søndag 200,-
Pakke 2 Tacomiddag og vanndisko 300,-
Pakke 3 Lunsj lørdag og lunsj søndag, samt tacomiddag og vanndisko 500,-

Oppdatering 6.10: Vi venter fremdeles på 100% avklaring fra Drammensbadet ift om de har nok badevakter på jobb lørdagen vi ønsker vanndisko. Vi er optimister og har derfor lagt til vanndisko på pakke 2 og 3.

Når du melder på deltakere må du ha følgende informasjon klart:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Gymnastens lisensnummer i SportsAdmin
 • Ønsket tillegg av måltider
 • Eventuell spesialkost basert på allergi eller religion/livvssyn (kost som ikke er meldt inn blir ikke innfridd)

I år har vi ikke mulighet til innkvartering på skoler.

Vi har har fått god idrettspris de 4 hotellene som ligger i gangavstand til Drammenshallen.

Quality Hotel River Station (750 m)

 • Pris per døgn: enkeltrom 890,-, og dobbeltrom 1090,-
 • Booking kode: BUSKTRAMP
 • Ønsker at lagleder oppgir ønsket tid for frokost ved booking, samt betalingsmåte
 • Bestilles gjennom mail:  q.riverstation@choice.no

Comfort Hotel Union Brygge (ca. 1,4 km.)

 • Pris per døgn: enkeltrom og dobbeltrom 698,-, trippelrom 898,-
 • Booking kode: 1115GR013757 (19-21/11)
 • Bestilles gjennom mail: unionbrygge@choice.no

Clarion Collection Hotel Tollboden (400 m.)

 • Pris per døgn: enkeltrom 850,-, dobbeltrom 1150,-, trippelrom 1550,- og 4-mannsrom 1795,-
 • Bookingkode: Trampett21
 • Bestilles gjennom mail cc.tollboden@choice.no

Scandic Ambassadeur Drammen (< 1 km.)

  • Pris per døgn: enkeltrom 990,, dobbeltrom 1190,- og trippelrom 1390,-
  • Det er holdt av 24 doble rom og 6 triple rom
  • Booking kode: 47 76 87 45, innen 26 oktober
  • Bestilles gjennom mail: ambassadeurdrammen@scandichotels.com