Startlister til BT2016

shutterstock_142333726bStartlistene er klare!

Vi har forsøkt å etterkomme alle ønsker om konkurranse tidlig/sent etc., men det var mange med ønsker og derfor ikke mulig å etterkomme alle. Vi var derfor nødt til å se på ønskene i rekkefølgen de kom til oss (sammen med andre hensyn vi er nødt til å ta).

Vi har forsøkt å samle foreningene så mye som mulig slik at det ikke er nødvendig å være i hallen hele tiden. Unntaket er foreninger med mange tropper eller tropper i mange klasser.

Foreninger som skal på vanndisko/spise middag har også blitt prioritert slik at de rekker dette.

Troppenes startnummer er nå endelige. Hvis vi skal endre noe som helst blir det kun på rekkefølgen (startnummeret beholdes).

Ventelisten fungerer nå på følgende måte: Dersom en tropp trekker seg, vil neste tropp på ventelisten, i samme klasse, få tilbud om å kjøre på samme startnummer. Vi kan ikke love ekstra treningstid for denne troppen.

 

Siste versjon av alle lister finner du her.

Vi sees i Drammen!